เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีกับ chatuchak.com ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่หักคอมมิชชั่น! มีข้อสงสัยโทร 0856232091

เปิดร้าน

การจัดการคลังสินค้า

ขั้นตอนการจัดการคลังสินค้า

1.คลิ๊กที่เมนูสินค้าคงคลัง


2.กดที่เมนูเพิ่มสินค้าคงคลัง


3.ค้นหาผลิตภัณฑ์จากเลข GTIN หรือหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนเพิ่มสินค้าในเมนูแคตตาล็อก


4.เมื่อค้นเจอแล้วให้กดเพิ่มผลิตภัณฑ์ของท่านลงในสินค้าคงคลังดังภาพ


5.การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในสินค้าคงคลังให้ท่านกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนดังภาพ ข้อมูลบางช่องถ้าท่านไม่ทราบให้เว้นว่างหรือกำหนดค่าเพื่อใช้งานเองเฉพาะร้านของท่านได้


เมื่อท่านใช้เม้าส์ชี้ตรงเครื่องหมาย ? จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละช่องแสดงขึ้นมา


6.หลังจากกดเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในสินค้าคงคลังแล้วจะปรากฎในรายการสินค้าตงคลังว่ามีเหลืออยู่กี่ชิ้น


7.หลังจากเพิ่มสินค้าลงในสินค้าคงคลังแล้วรายการสินค้าของท่านจะไปปรากฎบนหน้าเว็บ Chatuchak.com ดังภาพ


8.เมนู คลังสินค้า>>คลังสินค้า เมนูนี้มีไว้เพื่อให้ท่านใช้ในกรณีที่ท่านมีคลังสินค้าหลายแห่ง เพื่อที่ท่านจะสามารถทราบได้ว่าสินค้าแต่ละชนิดของท่านเก็บไว้ที่คลังสินค้าที่ไหนบ้าง เช่น คลังสินค้าที่ลาดกระบัง คลังสินค้าที่บางนา เป็นต้น


9.กดที่ปุ่มเพิ่มคลังสินค้า เพื่อเพิ่มชื่อคลังสินค้าของท่าน


10.กรอกรายละเอียดคลังสินค้าแต่ละที่ให้ครบถ้วน


11.เมื่อท่านกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วกดบันทึก รายชื่อคลังสินค้าจะแสดงดังภาพ


12.ครั้งต่อไปเมื่อท่านทำการเพิ่ม หรือแก้ไขสินค้าคงคลัง ในช่องข้อมูลคลังสินค้าจะปรากฎรายชื่อคลังสินค้าให้ท่านสามารถเลือกได้


13.เมนู คลังสินค้า>>ซัพพลายเออร์ จะให้ท่านสามารถระบุได้ว่าสินค้าแต่ละชนิดของท่านสั่งมาจากซัพพลายเออร์รายไหน


14.กดที่ปุ่มเพิ่มซัพพลายเออร์


15.ระบุรายละเอียดของซัพพลายเออร์ของท่าน


16.เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนกดบันทึก รายชื่อซัพพลายเออร์ของท่านจะปรากฎดังภาพ


17.ครั้งต่อไปเมื่อท่านทำการเพิ่ม หรือแก้ไขสินค้าคงคลัง ในช่องข้อมูลซัพพลายเออร์จะปรากฎรายชื่อซัพพลายเออร์ให้ท่านเลือก